Jakie wyzwania stoją przed agencjami interaktywnymi? Komentujemy w raporcie „Agencje Interaktywne 2018”

Patrząc na dzisiejszy rynek reklamy, potrzeby klientów i nasze doświadczenia z KERRIS Group, można śmiało stwierdzić, że agencje stały się nieodzownym partnerem wszystkich marek oczekujących realnych efektów w sferze digital. Oprócz potrzeby znajomości aktualnych trendów i posiadania adekwatnych kompetencji, agencje muszą działać na kilku płaszczyznach jednocześnie – zewnętrznej oraz wewnętrznej.
Poprzez zidentyfikowanie zapotrzebowania klienta, agencje mają za zadanie wybierać te rozwiązania, które przyniosą najlepsze wyniki w danym obszarze. Nie liczy się więc wyłącznie znajomość odpowiednich możliwości, ale dostosowanie ich do konkretnej sytuacji, określone wręcz jako “tailor-made service”. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę kompleksowość świadczonych rozwiązań, aspekty, na które powinien być postawiony największy nacisk wewnątrz agencji, to doskonały przepływ informacji, m.in. o realizowaniu innych zadań w zespole w ramach danego projektu, a także wymiana specjalistycznej wiedzy i doświadczeń. Dzięki takiemu podejściu, osoby zajmujące się kreacją czy reklamą w internecie, dostosują swoje działania także do pracy kolegów, co z założenia zawsze skutkuje lepszymi wynikami dla klienta.

Dowiedz się więcej w raporcie „Agencje interaktywne 2018”