Maciej Makowski w zarządzie KERRIS Group

Maciej Makowski, Account Director w KERRIS Group wszedł do zarządu spółki. Objęcie przez niego nowego stanowiska ma umożliwić szerszy nadzór nad zespołami projektowymi i przyspieszyć realizację kluczowych procesów. Awans jest pochodną dynamicznego rozwoju firmy, która nieustannie poszerza grono obsługiwanych klientów, powiększając jednocześnie zespół managerów i specjalistów. 

Maciej Makowski jest absolwentem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ze spółką KERRIS Group związany jest 2012 roku, czyli od początku jej istnienia. Swoją karierę rozpoczął jako Junior Project Manager, by w niedługim czasie awansować na stanowisko seniorskie, a następnie przejąć odpowiedzialność za dział zarządzania projektami. Jako socjolog pasjonuje się kapitałem społecznym i jego atomizacją w polskim społeczeństwie oraz wpływem rozwoju technologii informacyjnych na funkcjonowanie grup społecznych. Czas wolny najchętniej spędza grając w squasha.