Technologie ukształtują edukację przyszłości | BRIEF

Transformacja cyfrowa dotyka naszego sposobu życia, wpływa na rynek pracy, a co za tym idzie – stawia nowe wyzwania tradycyjnym sposobom edukacji oraz systemom kształcenia. Jak wykorzystać nowe technologie, by nie wypaść na margines zmian? Na te pytania odpowiada Bartek Bobczyński z Deloitte Digital w raporcie Edu-Tech 2016.

Rynek weryfikuje świat nauki

Digitalizacja odciska silne piętno na wszystkich aspektach naszego życia: zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Dlatego przez jej pryzmat należy przyjrzeć się sposobom oraz metodom kształcenia tak, by świadomie planować swój rozwój osobisty, jak i budować kompetencje niezbędne do utrzymania się na rynku pracy w erze cyfrowej. Edukacja podlega tym samym trendom i zmierza w tym samym kierunku, co wszystkie branże. Choć dziś, zwłaszcza w Polsce, wiele instytucji edukacyjnych z ostrożnością przygląda się transformacji technologicznej, to – trzeba przyznać – nie ma od niej odwrotu. Tradycyjny model kształcenia warto uzupełniać o rozwiązania cyfrowe, pozwalające korzystać z elitarnej dotychczas wiedzy globalnie. Kto nie da się unieść fali cyfrowych zmian może znaleźć się na ich marginesie.

 (…)

Otwórz się na innowacje

Instytucje edukacyjne w najbliższych latach czekać będzie wiele wyzwań. Aby skutecznie konkurować i utrzymać się na rynku, muszą otworzyć się na nowe rozwiązania i zmienić swoją optykę. Stare mury elitarnych uczelni mogą runąć, jeśli nie wykorzystają potencjału nowych technologii. Dlatego młode osoby, planujące dzisiaj swoją edukację i karierę, muszą z otwartą głową podchodzić do wyboru ścieżki kształcenia. Programy edukacyjne oferowane przez uczelnie, także te prestiżowe, nie zawsze są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Konieczne jest zatem równoległe rozwijanie wiedzy i kwalifikacji, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności, przede wszystkim w obszarze technologicznym. Szczęśliwie, współczesny, pozbawiony granic świat edukacji oferuje dużo możliwości.

–  Rewolucja technologiczna w edukacji jest nieunikniona. Cieszą informacje o tym, że nauka programowania ma stać się powszechna i objęci zostaną nią również uczniowie najmłodszych klas. Należy bowiem pamiętać, że to umiejętność pozwalająca nie tylko zdobyć kwalifikacje zawodowe i w przyszłości wypełnić ogromną lukę w zatrudnieniu na rynku programistów (bardzo odczuwalną przez wszystkich w branży). Nauka języków programowania uczy przede wszystkim logicznego myślenia i pozwala porozumieć się z dzisiejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Samo kodowanie to jednak zbyt mało, aby nie wypaść na margines zmian w edukacji. Na zajęciach w Finlandii czy Francji wykorzystywana jest nauka projektowania i drukowania w 3D, a zajęcia w Korei Południowej współprowadzone są przez roboty edukacyjne. Wykonujemy więc ważny krok, ale nie skraca on dystansu od innych państw. To dziwi, ponieważ ciężko wyobrazić sobie ważniejsze wydatki dla pobudzenia naszej innowacyjności i zmienienia charakteru gospodarki niż edukacja – komentuje Mikołaj Szymański, prezes zarządu KERRIS Group, wydawca raportu Edu-Tech 2016.

Raport

Edu-Tech 2016 otwiera cykl edukacyjnych raportów portalu Edutorial.pl. Publikacja poświęcona jest nowoczesnej nauce i technologiom w świecie edukacji. Zawiera analizy, komentarze ekspertów oraz rankingi i zestawienia najciekawszych startupów, platform e-korepetycji i aplikacji do nauki języków obcych. Portal Edutorial.pl należy do KERRIS Group, która rozwija swoją działalność w obszarze edukacji, m.in. wspierając w ramach partnerstwa program przywództwa Leadership Academy for Poland, który jest realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Harvarda i innymi czołowymi światowymi uczelniami.

Przeczytaj cały artykuł na portalu Brief.pl.