Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 1. DEFINICJE
  • Kerris – Kerris Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000412151, NIP: 5213628133, REGON 146020251, o kapitale zakładowym w wysokości 113.450 złotych;
  • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Kerris informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach działalności Serwisu i usług Kerris, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
  • Serwis – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.Kerris.pl, którego właścicielem jest Kerris;
  • Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z Regulaminem oraz na rzecz którego Kerris świadczy usługi drogą elektroniczną.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
  • Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Kerris na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
  • W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
  • W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
   • zamawia Newsletter poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie https://installerprogram.com/ poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz imienia,
   • dokonuje akceptacji treści Regulaminu,
   • aktywuje Newsletter za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
  • Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Kerris a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
  • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kerris. Kerris przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia oraz adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część Regulaminu, dostępna pod tym adresem [link do polityki prywatności]

 

 1. REKLAMACJE
  • Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail hello@kerrisgroup.com lub adres Kerris.
  • Kerris rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
  • Odpowiedź na reklamację Kerris kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Kerris może zmienić Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Kerris lub formy działalności Kerris) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).
  • Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.
  • Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.

Referencje

Co klienci mówią o nas?

 • Katarzyna Wielgosz

  Project Manager BNP Paribas Bank Polska SA

  Z KERRIS współpracowałam przy tworzeniu portalu Agronomist.pl, który jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych rolników i przetwórców. W jednym miejscu nasi użytkownicy mogą znaleźć profesjonalne analizy i raporty dotyczące sektora rolno-spożywczego oraz narzędzia do precyzyjnego rolnictwa ułatwiające optymalizację kosztów w gospodarstwie. Jednym z celów było stworzenie przejrzystej, intuicyjnej oraz estetycznej platformy wiedzy – osiągnęliśmy to dzięki współpracy z KERRIS. Agencja przeprowadziła z nami warsztaty technologiczne dotyczące funkcjonalności strony, opracowała i zaprojektowała makiety UX, stworzyła UI oraz zajęła się wdrożeniem programistycznym portalu. Prace przebiegły szybko i z zachowaniem wysokich standardów jakości. Z przyjemnością polecam agencję jako sprawdzonego i rzetelnego partnera.

 • Janusz Marynowski

  DYREKTOR ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

  Specjaliści z KERRIS w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu ostatniej edycji naszego festiwalu. Blisko 40 tysięcy słuchaczy przełożyło się na wskaźnik frekwencji na poziomie 98%. Agencja KERRIS to rzetelny i profesjonalny partner, którego zdecydowanie mogę zarekomendować.

 • Toni Borgsten

  BRAND MANAGER BETSSON.COM W FINLANDII

  Z powodzeniem współpracujemy z agencją KERRIS już od kilku lat. Agencja odpowiadała za kreację, prowadzenie kampanii, aktywacje, a także strategię, zaawansowane rozwiązania technologiczne i zakup mediów. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu w projekty, udało nam się pozyskać znaczną liczbę nowych klientów – przy zachowaniu istniejących. KERRIS jest rzetelnym, godnym zaufania i wartościowym partnerem, który zawsze dowozi na czas. Polecamy wybór ich usług wszystkim, którzy chcą odnieść sukces w biznesie.

Oszacujmy Twój projekt

Nasz zespół już czeka na Twoje pomysły. Wesprzemy Cię w ich realizacji.

Porozmawiajmy

  Porozmawiajmy

  ReferencjeClose×

  • Dorota Nieroda

   DYREKTOR MARKETINGU, GRUPA UCZELNI VISTULA

   W ramach naszej współpracy, agencja interaktywna KERRIS była odpowiedzialna za działania digitalowe oraz koncepcję i prowadzenie pełnej komunikacji BTL z elementami ATL. Dzięki ekspertom z KERRIS, strona internetowa Grupy uczelni Vistula jest jedną z najbardziej nowoczesnych witryn uczelni wyższych w Polsce. Otrzymaliśmy kompleksowe, eksperckie wsparcie. Komunikacja z agencją przebiegała niezwykle sprawnie, a jej proaktywna postawa sprawiła, że na każdym etapie współpracy wiedzieliśmy, że znaleźliśmy się w najlepszych rękach. Polecamy KERRIS – grono specjalistów, na których można liczyć.

  • Toni Borgsten

   BRAND MANAGER BETSSON.COM W FINLANDII

   Z powodzeniem współpracujemy z agencją KERRIS już od kilku lat. Agencja odpowiadała za kreację, prowadzenie kampanii, aktywacje, a także strategię, zaawansowane rozwiązania technologiczne i zakup mediów. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu w projekty, udało nam się pozyskać znaczną liczbę nowych klientów – przy zachowaniu istniejących. KERRIS jest rzetelnym, godnym zaufania i wartościowym partnerem, który zawsze dowozi na czas. Polecamy wybór ich usług wszystkim, którzy chcą odnieść sukces w biznesie.

  • Janusz Marynowski

   DYREKTOR ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

   Specjaliści z KERRIS w dużym stopniu przyczynili się do sukcesu ostatniej edycji naszego festiwalu. Blisko 40 tysięcy słuchaczy przełożyło się na wskaźnik frekwencji na poziomie 98%. Agencja KERRIS to rzetelny i profesjonalny partner, którego zdecydowanie mogę zarekomendować.